ผู้ผลิตเสาเข็ม ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

0-3813-0091-2, 0-3858-8235, 08-1814-4478
c.s.con@hotmail.com

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 180 x 180 เสาเข็ม  จำหน่ายเสาเข็ม  เสาเข็มตัวไอ  โรงงานผลิตเสาเข็ม

ชื่อสินค้า: เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 180 x 180

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก