บริษัท ฉะเชิงเทราคอนกรีต จำกัด

ผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มอก.396-2549 จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

รูปตัวไอ 15-40, รูปสี่เหลี่ยม 15-40 เครื่องหมาย CSCON & CPCON

  CS-CONCS-CON

บริการรับตอกเสาเข็ม

pile

ผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็ม

ผลิต จำหน่ายเสาเข็ม

บริการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่

จัดส่งเสาเข็มถึงหน้างาน

บริษัท ฉะเชิงเทราคอนกรีต จำกัด

และ

บริษัท ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง จำกัด

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตเสาเข็มคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับเหมาก่อสร้างมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ยึดมั่นตามมาตรฐานที่ดี พร้อมบริการที่รวดเร็วทันตามเวลกำหนดโดยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท ฉะเชิงเทราคอนกรีต จำกัด

บทความ

เสาเข็ม

เป็นสิ่งที่ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่พื้นดิน หากไม่มีเสาเข็ม สิ่งก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะทรุดตัวสูงหากพื้นผิวดินไม่มีความสามารถรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างได้ เสาเข็มจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดลงสู่ชั้นดินหรือทรายใต้ดิน ทั้งนี้การรับน้ำหนักของเสาเข็มแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ การรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานระหว่างผิวเสาเข็มและดิน และการรับน้ำหนักที่ปลายเสาเข็มเมื่อปลายเสาเข็มยืนบนชั้นทราย

ประเภทของเสาเข็ม

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พบว่ามีการเกิดความเข้าใจที่สับสนกันบ่อยๆ ระหว่างการแบ่ง "ประเภท" กับ "ชนิด" ซึ่งบางครั้งทำให้การสื่อสารกันผิดพลาดคลาดไปไกล โดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้าง ที่ไม่ชำนาญด้านงานช่างมากนัก อาจจะสื่อสารทำความเข้าใจกับช่าง หรือ ผู้รับเหมา ผิดไปจากความตั้งใจทำให้เสียเวลา ประเภทของเสาเข็ม มีดังนี้ 1. เสาเข็มตอก 2. เสาเข็มเจาะ 3. เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง

เสาเข็มตัวไอ

เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ เป็นเสาเข็มที่วิศวกรรู้ดีว่ามีความทนทานสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีและมีการใช้งานที่งานได้หลากหลาย ลักษณะงานที่เหมาะสมคือ 1.การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงจอดรถ เหมาะกับงานก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและใหญ่ 2.งานก่อสร้างรั้ว ผนังกั้นหรือเขื่อนกั้นน้ำ ลักษณะของเสาเข็มรูปตัวไอจะมีร่องอยู่ตรงกลาง ซึ่งขนาดของร่องนี้มีความกว้างพอกับความกว้างของแผ่นสำเร็จ

เสาเข็มสี่เหลี่ยม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายใน ตจว ที่มีพื้นที่แข็ง ผลิตจากคอนกรีต อัดแรงเสริมด้วยลวดอัดแรงมีความแข็งแรงทนทาน จะเป็นการตอกกระแทกลงไปในดินโดยใช้ปั้นจั่น ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนขนาดและความยาวนั้นขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด ให้เหมาะกับการรับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ